Vilket timpris har ni?

För kunder med Service avtal är vårt timpris SEK 1125 exkl moms och för kunder utan Serviceavtal är priset SEK 1225 exkl moms. Priserna gäller under 2015.

Vad kostar en typisk nätbutik att sätt upp på Magento?

Det är olika från fall till fall men vi delar normalt upp våra kunder i tre olika typer:

Små & nyetablerade nätbutiker

Denna kundtyp har normalt en budget på ca 15.000 kr till 30.000 kr i etableringskostnader, som går till att täcka initialt uppstart, enkla designanpassningar och lite upplärning samt de viktigaste tilläggsmodulerna som snabbkassa. Butiken baseras på Magento Community Editon. Driften baseras på Shared hostingen till 990 kr/månad eller Premium hostingen till 1.990 kr/månad som ger en blixtsnabb nätbutik. Etableringstid normalt 1-2 veckor.

Mellanstora nätbutiker

Denna kundtyp har normalt en budget på 50.000 kr till 100.000kr i etableringskostnader, som ska gå till att täcka initiala uppstarts kostnader, mer anpassad design, upplärning, hjälp kring integrationer osv. Samt de viktigaste tilläggsmodulerna som Snabbkassa. Butiken baseras på Magento Community Edition. Driften baseras på en av våra Premium Large hosting paket som startar på 3.290 kr/månad som ger en blixtsnabb nätbutik. Etableringstiden är normalt 3-4 veckor.

Stora nätbutiker

Denna kundtyp har normalt en budget på 100.000 kr och över i etableringskostnader, som ska gå till att täcka initiala uppstarts kostnader, helt specialanpassad design, upplärning, intergrationer mot ERP-lösningar och mer. Butiken baseras på Magento Enterprise Edition. Driften baseras på antingen Premium Large hostingen eller en mer anpassad Cluster lösning som ligger på ca 5.000-15.000 kr/månad. Etableringstiden är normalt 2-3 månader.

Vad kostar själva Magento-lösningen?

Programvaran Magento näthandel finns i två versioner; Magento Community Edition som är gratis och Magento Enterprise Edition som kostar ca $ 14.400 USD per år i licens och som faktureras direkt från Magento Inc. i USA till dig som nätbutiksägare.

Vi har utarbetat en krav-specifikation. Kan ni svara på den och ge oss ett erbjudande baserat på innehåller i krav-specifikationen?

Det korta svaret är dessvärre nej på det. Vi kör med en helt öppen och klar policy att vi inte går in i generella anbudsrundor baserat på mottagen kravspec. Orsaken till det är flera men blan annat:

  • I de allra flesta fall av mottagna kravspecifikationer, har det visat sig att det saknas relevans till kundens faktiska behov, vilket då resulterar i ett felaktigt anbud till kunden.
  • Att besvara ett anbud kräver normalt betydligt med resurser, ofta tiotals timmar. Detta är dyrbara timmar som vi menar är bättre att lägga på en kund som redan bestämt sig. Dessutom behöver vi inte lägga in anbudsförfarandets timmar som en del av priset, vi spar tid och du pengar.

De större leveranserna, över 150.000 kr, går först igenom ett betalbart "förprojekt" där vi tillsammans går igenom vad som önskas av funktionalitet så att vi därifrån kan utarbeta en lösning skräddarsydd för kunden. Om resultatet mot all förmodan blir att Magento inte är den rätta lösningen för kunden, så kommer man ändå ha nytta av förprojektet då det kan stå som grund i jakten efter det rätta systemet. Ett förprojekt tar allt från 10 till 50 timmar, och är absolut en nyttig investering för den som är osäker.

Vi tar gärna emot kravspec'ar och läser igenom dem, men då med en kort genomgång och ett telefonmöte eller ett möte hos oss, men vi går alltså inte ut och besvarar och går in anbudsrundor. Det gör gärna andra och det får de göra ensamma, då vi anser att det inte är kostnadseffektivt.

Har du en kravspec? Sänd den till oss forsaljning@trollwebsolutions.se Så hör vi av oss till dig för att diskutera lite och den rätta vägen för dig att gå. Du kan också ringa oss på +4751215300 (tryck2) om du önskar snabbt svar på de konkreta möjligheterna.

Vad kostar support?

Alla våra kunder får en viss mängd support inkluderat i sina Magento hostingpaket. Man kan även köpa våra Serviceavtal, som ger dig gratis support på dagtid. Det kan du läsa mer om på våra våra support-sidor.

Support utöver inkluderad tid debiteras standard timpris, och faktureras per månad i efterskott.

Alla förfrågningar som kommer in till oss blir loggförda, och blir bifogade till fakturan

Vad kostar era moduler?

Vi har ett 50-tal moduler av olika typer; allt ifrån intergrationsmoduler till visuella anpassningsmoduler. De flesta av våra moduler kostar runt 1000-2000:-, intergrationsmoduler kostar ju givetvis mer, samt att de kräver oftast ett visst antal timmar av installation utöver styckpriset. Flertalet kunder har flera än 5-10 tilläggsmoduler totalt.

Vi samarbetar också med de största utvecklarna för tilläggsmoduler till Magento, så det vi inte har kan vi snabbt köpa in och hjälpa till att installera på just din butik. Notera att vi ger inte några garantier på externa tilläggsmoduler.

Rekommenderade leverantörer av tilläggsmoduler:

  • Aheadworks - Världens största av tilläggsmoduler för Magento
  • Amasty - Stor leverantör av ett antal backend och frontend moduler
  • GoMage - leverantör av snabbkassa och en del andra moduler vi anser är bra

Vad är Magento?

Med hundratusentals nätbutiker som kör med Magento i botten är Magento den funktionsrikaste näthandelslösningen som växer snabbast runt om i hela världen.

Magento etablerades under 2007 av bolaget Varien Inc i USA. För att säkra kraftigare tillväxt och större utbredning lät de sig köpas upp i maj 2011 eBay/X.Commerce.

Sedan den officiella lanseringen av Magento i början av 2008 har systemet blivit nedlastat många miljoner gånger och är idag det mest använda näthandelssystemet i världen. Under 2012 använde över 20 % av alla näthandelbutiker sig av Magento och antalet användare ökar för varje månad som går.

Vad mer än Magento behöver jag till min nätbutik?

Magento ger dig i stort sett allt du behöver för själva nätbutiken ( visa produkter, kunderna kan lägga beställningar, behandla ordrar). Magento är dock inte ett ekonomi-system eller ERP/logistik system. Därför rekommenderar vi att alla i tillägg sätter upp systemet för att täcka dessa funktioner. Vi har normalt rekommendationer anpassat de flesta behov för vad man bör ha i tillägg till Magento.

Man måste också etablera avtal med eventuella kort/faktura leverantörer för att kunna sända ut varor. Vi hjälper även till med detta.

Vad kostar Magento?

Själva systemet Magento finns i två versioner; Magento Community Edition och Magento Enterprise Edition.

Magento Community Edition har inga licenskostnader, dvs. Programvaran är gratis, men det ger inte heller några garantier/felrättningar. Ca 65 % av våra kunder använder Community Edition.

Magento Enterprise Edition kostar från USD 14 420 per år och har utöver de standardfunktioner som finns i Community Edition ytterligare en rad omfattande funktioner, såsom RMA, kundsegmentering, poängsystem och presentkort.

Hur kan Magento Community Edition vara gratis?

Idag är Magento Community Edition i full drift som kärnsystem i många hundra tusen nätbutiker, utan att nätbutikerna betalar en krona i licenskostnad. En stor del av nätbutikerna växer kraftigt både i besöksantal och försäljning och får då ett behov av en mer robust och funktionsrik lösning och önskar då att uppgradera sig till Magento Enterprise Edition som har en fast årlig licenskostnad. Denna säkrar att båda versionerna av Magento växer och utvecklas. Denna affärsmodel är väldigt vanlig i så kallade Open Source system och enligt de flesta den absolut bästa modellen både för kunderna och leverantöreren.

Vilken garanti har jag på Magento?

Magento Community Edition är ju gratis-versionen av Magento och har inga årliga licenskostnader. Den har därför inga garantier mot eventuella fel/buggar eller avsaknader, det är inte support inkluderat i själva Magento Community programvaran. Detta är väldigt viktigt att vara klar över, speciellt för butiker som önskar en 100% stabil och robust lösning - vi rekommenderar de kunder att välja Magento Enterprise Edition.

Vilken version av Magento passar mig?

I stort sett alla som satsar 100 % på näthandel och som har klara målsättningar och en budget att förhålla sig till väljer Magento Enterprise Edition.

Butiker med en omsättning upp emot ca 5 MSEK per år väljer normalt Community Edition.

Vad är skillnaden mellan Magento Community Edition och Magento Enterprise Edition?

Förutom priset är de primära skillnaderna dessa:

1 - 1- Magento Enterprise Edition har inbyggd garanti/support från Magento Inc. Dvs man är säker på att fel kommer att rättas till snabbt och kostnadsfritt som en del i licensavtalet. Man har också gratis support avseende användningen av Magento. Magento Community Edition har endast den support som vi som leverantör ger.

2 - 2- Magento Enterprise Edition har en mängd olika funktioner som inte finns i Community versionen. Detta gäller allt från presentkort till poängsystem till kundsegmentering och mycket mer.

Kan jag uppdatera från Magento Community Edition till Magento Enterprise Edition?

Ja. Butiker som inte har specialanpassat sig så mycket är det normalt inga problem att uppgradera till Enterprise Edition och tar runt ca 10 timmar att uppgradera till Enterprise Edition. Detta inkluderar inte eventuella anpassningar. De flesta tilläggsmoduler som utformas till Magento är endast testade i Magento Community Edition och man måste därför verifiera att alla aktiva tilläggsmoduler även är kompatibla med Enterprise Edition.

Jag har hört att Magento är ett tungt och trögt system, stämmer det?

Magento är ett av de mest funktionsrika systemen på marknaden och detta går normalt ut över prestandan. De sista åren har det byggts in en mängd olika funktioner i Magento för att säkra en optimal hastighet. Det är också väldigt viktigt att välja rätt serverlösning anpassat det antal besökande som man har varje dag. Vi har lösningar anpassade till absolut alla behov och om man har en förnuftig och bra driftsbudget kommer man ha få en blixtsnabb nätbutik. Vilket är en av nycklarna till att lyckas.

Om det är ett fel i Magento Community Edition. Kan ni fixa det?

Ja, men vi rekommenderar starkt att vi hellre rapporterar in eventuella fel/buggs till Magento så att det blir rättat till nästa version. Det kostar då ingenting. I det fall vi ska fixa felen måste vi fakturera er detta.

Kan jag köra Magento hos någon annan än Trollweb?

Man har full valmöjlighet att ha sin Magento nätbutik körande vart man vill. Vi har dock byggt upp en omfattande och ren Magento driftsmiljö i Norge och snart i Sverige med hundratals av Magento nätbutiker och har därmed inte någon som helst möjlighet till att drifta eller supporta externa nätbutiker. Kör man Magento i en annan driftsmiljö är man därför helt på egen hand. Även om månadskostnaden hos oss är lite högre än på andra platser tjänar man fort in detta igen genom att man har den allra bästa kompetensen tillgänglig när man behöver hjälp, oavsett vad det kan vara relaterat till nätbutiken.

Jag har en fråga som jag inte hittar svar på här, vad gör jag?

Skicka oss ett mail till forsaljning@trollwebsolutions.se eller ring oss på +47 51215300 (tryck 2).