Get Inspired

Vi är mycket nöjda med Magento och Trollweb. Systemet är lätt att hantera och det uppfyller de flesta av våra preferenser när det gäller tekniska lösningar. Vår nätbutik har blivit precis så som vi önskade, vi har även på kort tid märkt av ökad försäljning. Detta är tack vare en ny och förbättrad design, användarvänligt och Magento. Tack till Trollweb för stödet både före och under uppbyggnad, det känns bra att veta att vi är i trygga händer hos ett av de skickligaste företagen inom sin bransch i Norge. Trollweb och Magento har våra varmaste rekommendationer. ”Silje Landevåg – Daglig leder Get Inspired AS
Vår rolle: Implementering av design, teknisk anpassning, drift och rådgivning.

En av Norges främsta nätbutiker inom träningsvärlden - som drivs av ett starkt entreprenörsskap.

Designen är gjord av Vibeke i BQueen, och implementerats i Magento av Trollweb.

Central funktionalitet

  • Specialanpassad responsiv design mot användaren
  • Snabb Premiumhosting med Varnish
  • Starkt SEO-optimerad, med bland annat Rich Snippets

Get Inspired

Vi er svært fornøyd med Magento og Trollweb. Systemet er enkelt å administrere i tillegg til at det oppfyller de fleste av våre preferanser i forhold til tekniske løsninger. Nettbutikken vår har blitt slik vi ønsket den skulle være, og vi har også på kort tid merket økt omsetning. Det skyldes nytt og bedre design, brukervennlighet og det gode Magento systemet. Takk til Trollweb for god oppfølging både i forkant og underveis, det er godt å vite at vi er i trygge hender hos et av norges dyktigste selskaper innen sitt felt. Trollweb og Magento har vår varmeste anbefaling. ”Silje Landevåg – Daglig leder Get Inspired AS
Vår rolle: Implementasjon av design, teknisk tilpasning, drift og rådgivning.

En av landets flotteste nettbutikker for alle som befinner seg i treningsverden - drevet av prakteksempelet på en god gründer.

Design er laget av Vibeke i BQueen, og implementert i Magento av Trollweb.

Sentral funksjonalitet

  • Spesialtilpasset og responsivt design mot brukergruppen
  • Lynrask Premium hosting med Varnish
  • Sterkt SEO-optimalisert, med blant annet Rich Snippets