Møbelringen

Vår rolle: Teknisk leverandør
Annet: 1
Trollweb leverer drift og integrasjoner for Møbelringen i samarbeid med Ko & Co i Oslo, som står for design, frontend funksjonalitet og prosjekt. Løsningen er tett integrert med bakenforliggende PIM for hel-automatisk oppdatering mot Magento.