NorDan

Vår rolle: Totalleverandør.
Annet: 1

Vi har for NorDan utviklet og levert et bakenforliggende omfattende ordresystem, 100% basert på Magento Enterprise.

Løsningen gjør at NorDan's selgere og forhandlere raskt og effektivt kan legge inn komplekse ordrer, som automatisk videresendes direkte inn i produksjonssystemene til fabrikkene som produserer varene til NorDan.

Løsningen er også integrert mot blant annet NorDan's ERP-system og fakturaleverandøren Intrum Justitia.

Ordresystemet er en lukket løsning og det er derfor ikke mulig å se hvordan den fungerer i detalj.